สหกรณ์ออมทรัพย์ สาธารณสุขปทุมธานี จำกัด
ไม่พบ email ต้องการติดต่อ กรุณาติดต่อสหกรณ์ Tel.02-000-6704 โปรดติดต่อในเวลาราชการ

ข้อมูลที่ใช้ในการขอ password ไม่ถูกต้อง กรุณาติดต่อสหกรณ์ Tel.02-000-6704 โปรดติดต่อในเวลาราชการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ สาธารณสุขปทุมธานี จำกัด

 
**เงื่อนไขในการยืนยันตัวตนการลืมรหัสผ่าน**

1. กรอกเลขทะเบียนสมาชิก
2. กรอกรหัสบัตรประชาชนของสมาชิก
3. กรอกเบอร์โทรศัพท์ของสมาชิก
4. เมื่อกรอกครบทุกช่องเเล้ว ทำเครื่องหมายถูก"ข้าพเจ้ายอมรับเงื่อนไขในการขอ Password" แล้วเลือกตกลง                ระบบจะ Reset Password เเล้วส่ง Password ไปยัง E-Mail ของท่าน กรณีไม่มี E-Mail กรุณาติดต่อสหกรณ์   Tel. 02-000-6704
5. กรุณาเก็บรหัสผ่านของท่านไว้เป็นความลับเลขทะเบียนสมาชิก :
เลขที่บัตรประชาชน :
เบอร์โทรศัพท์ :
ข้าพเจ้ายอมรับเงื่อนไขในการขอ Password
 
สหกรณ์ออมทรัพย์ สาธารณสุขปทุมธานี จำกัด
83 ถนนปทุม-รังสิต ต.บางปรอก อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000
โทร.02-000-6704,088-554-2420 โทรสาร.0-2000-6704

© 2014 All Rights Reserved www.cooppathum.com | Design By Isocare System Co.,Ltd™